Nông Nghiệp Đô Thị được thành lập từ năm 2002, vận hành bởi các kỹ sư từ ĐH Nông Nghiệp 1 Hà Nội (nay là Học viên Nông Nghiệp Việt Nam).

Từ năm 2020 chúng tôi hợp tác với đội ngũ hơn 20 chuyên gia từ AgriViet.org để chọn lựa các sản phẩm và hoàn thiện mảng chăm sóc, tư vấn kỹ thuật cho khách hàng.

Tiêu chí lựa chọn sản phẩm của chúng tôi theo thứ tự là: Sản phẩm chất lượng tốt nhất thị trường ➙ Sản phẩm vượt qua khâu kiểm tra nghiêm ngặt từ KCS ➙ Sản phẩm đã được kiểm chứng bởi số lượng lớn người tiêu dùng ➙ Sản phẩm có giá phù hợp nhất so với chất lượng.