2 gói siêu lân agriseed phòng nghẹt rễ, vàng lá do úng – Gói 20gr

15.000

  • Giúp cây ra rễ, bật chồi, thúc bật mầm hoa, tạo ngồng hoa to, dài, đậu quả nhiều,
  • Phục hồi cây sau thu hoạch,
  • Ngừa nghẹt rễ, vàng lá sinh lý hiệu quả
2 gói siêu lân agriseed phòng nghẹt rễ, vàng lá do úng – Gói 20gr

15.000