Đá pumice Indonesia size 0.5-0.8 cm – Túi 1kg

20.000

Đối tượng sử dụng: dâu tây, cảnh lá, sen đá, xương rồng, cây trồng chậu, hoa, rau, …

Đá pumice Indonesia size 0.5-0.8 cm – Túi 1kg

20.000