fbpx

Đá Zeolite màu xanh, size 3-6mm; trộn/phủ mặt chậu sen đá, cây trồng – Túi 1kg

25.000

đá zeolite 3-6mm
Đá Zeolite màu xanh, size 3-6mm; trộn/phủ mặt chậu sen đá, cây trồng – Túi 1kg

25.000