Dinh dưỡng cao cấp (kích mầm, chồi) S-AMIN – Lọ 120ml

50.000

S-AMIN giúp kích chồi, bật lộc, dưỡng lá, dưỡng hoa… nhưng có ưu điểm vượt trội là không gây ức chế phát triển rễ như các loại thuốc kích chồi mầm chứa phyto hoocmon..

Là một loại dinh dưỡng cao cấp giúp Hoa Hồng, Hoa Lan, Hoa Trồng Chậu:

  • Xử lý chồi điếc
  • Giúp cây bật nhiều lộc
  • Lá dầy, bóng mượt
  • Dưỡng hoa: Lâu tàn, chuẩn màu, chuẩn form
Dinh dưỡng cao cấp (kích mầm, chồi) S-AMIN – Lọ 120ml

50.000