Giá thể chuyên dùng Sen đá, Xương rồng – Bao 12dm3

105.000

  • Công thức trộn chuyên dùng cho cây mọng nước: sen đá, xương rồng, nha đam, lan càng cua…
  • Đã được kiểm nghiệm trồng sen đá trong điều kiện full mưa, nắng, không mái che cho kết quả tỷ lệ sen đá, xương rồng thối cực thấp
Giá thể chuyên dùng Sen đá, Xương rồng – Bao 12dm3

105.000