Phân thông minh RYNAN® FLOWERMATE 210, tan chậm có kiểm soát NPK 12.12.20+TE – Lọ 150gr

25.000

PHÂN BÓN THÔNG MINH TAN CHẬM DÙNG CHO PHONG LAN RA HOA

  • Cung cấp đầy đủ dưỡng chất lên đến 120 ngày.
  • Kích thích trổ nụ, ra hoa đồng loạt, màu sắc rực rỡ và lâu tàn.
  • Tăng sức đề kháng, hạn chế nấm bệnh.
Phân thông minh RYNAN® FLOWERMATE 210, tan chậm có kiểm soát NPK 12.12.20+TE – Lọ 150gr

25.000