fbpx

Phân chì Nhật Hi Control (dinh dưỡng phân giải chậm trong 6 tháng) – Gói lẻ 300gr

40.000

  • Dinh dưỡng phân giải chậm trong 6 tháng
  • Hoa lan bón 1-2gr/chậu; 2-3 lần/năm
  • Rau, hoa khác bón 1 lần duy nhất đầu vụ
  • Cây ăn quả bón 2-3 lần/năm
Phân chì Nhật Hi Control (dinh dưỡng phân giải chậm trong 6 tháng) – Gói lẻ 300gr

40.000