fbpx

Phân Nhật trắng MagaMP (Phân giải chậm trong 1 năm) – Gói 600gr

150.000

THÀNH PHẦN: N 6%, P 40%, K 6%

CÔNG DỤNG: Thúc đẩy sự phát triển của bộ rễ khỏe mạnh, tăng khả năng ra hoa, đậu quả của cây trồng
Tăng số lượng mầm cây.

LƯỢNG BÓN: 1-5 gr/1 lần bón; 6 tháng đến 1 năm 1 lần

Phân Nhật trắng MagaMP (Phân giải chậm trong 1 năm) – Gói 600gr

150.000