Thuốc sát khuẩn Physan (tiêu diệt nấm, khuẩn, rong rêu, tảo, xử lý lan trước khi ghép) – Gói 12ml

12.000

Thuốc sát khuẩn Physan (tiêu diệt nấm, khuẩn, rong rêu, tảo, xử lý lan trước khi ghép) – Gói 12ml

12.000