Thuốc tím Thái Lan rải gốc trị rầy, rệp, bọ trĩ, bọ cánh cứng… – Gói 1kg

250.000

Quy Cách: gói 100g; gói 1kg

Xuất Xứ: nhập khẩu Thái Lan

Rải gốc tiêu diệt rầy rệp trên ngọn

Thuốc tím Thái Lan rải gốc trị rầy, rệp, bọ trĩ, bọ cánh cứng… – Gói 1kg

250.000