Thuốc trừ nấm Antracol – bổ sung thêm vi lượng kẽm giúp lá xanh, dày

38.000

Quy cách: gói 100g

Thành phần

Propineb: 700 g/kg

Phụ gia: 300 g/kg

Xuất xứ: Bayer S.A.S – Pháp

Đăng ký và chịu trách nhiệm về sản phẩm tại Việt Nam:

Công ty TNHH Bayer Việt Nam
antracol
Thuốc trừ nấm Antracol – bổ sung thêm vi lượng kẽm giúp lá xanh, dày

38.000