Thuốc trừ sâu sinh học Radiant 60SC (đặc trị bọ trĩ; các loại sâu xanh, sâu tơ, sâu vẽ bùa) – Gói 15ml

40.000

  • Radiant 60SC là sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ.
  • Sản phẩm đặc trị bọ trĩ; các loại sâu xanh, sâu tơ, sâu vẽ bùa
  • Nguồn gốc thuốc sinh học có độ độc thấp, phù hợp với phòng trừ sâu cả trên đồng ruộng lẫn các vườn trong nhà phố
Thuốc trừ sâu sinh học Radiant 60SC (đặc trị bọ trĩ; các loại sâu xanh, sâu tơ, sâu vẽ bùa) – Gói 15ml

40.000