fbpx

Ghim càng cua cố định kieki lan – Túi 30 cái

10.000

Chất liệu đẹp, bền

Giúp giữ cho kie lan cố định, tránh lay gốc khi tưới hoặc bởi mưa gió

Ghim càng cua cố định kieki lan – Túi 30 cái

10.000