fbpx

Ghim càng cua cố định kieki lan – Túi 30 cái | SKU: GCDK

10.000

Chất liệu đẹp, bền

Giúp giữ cho kie lan cố định, tránh lay gốc khi tưới hoặc bởi mưa gió

Ghim càng cua cố định kieki lan – Túi 30 cái | SKU: GCDK

10.000