fbpx

Set 5 que kẹp thành chậu giữ kie lan

6.000

Que kẹp cạnh chậu lan F22, cao 30cm

Giúp cố định kie lan

Chất liệu thép bọc nhựa

Set 5 que kẹp thành chậu giữ kie lan

6.000