fbpx

Rêu rừng (giữ nước tốt, kháng khuẩn, nấm cao) trồng lan – Gói 100gr | SKU: RR150

15.000

  • Sử dụng làm giá thể trồng hoặc phủ mặt chậu giữ ẩm
  • Khả năng giữ nước tốt, kháng khuẩn, nấm cao, thích hợp với nhiều loại lan
  • Màu rêu chuẩn, độ bền cao, độ ẩm rất thấp
rêu rừng trồng lan
Rêu rừng (giữ nước tốt, kháng khuẩn, nấm cao) trồng lan – Gói 100gr | SKU: RR150

15.000