Đá nham thạch đỏ size 3-6mm; trộn/phủ mặt chậu sen đá, cây trồng – Túi 1kg

20.000

  • Trộn làm giá thể trồng sen đá, xương rồng, cảnh lá
  • Dùng phủ mặt chậu tăng tính thẩm mỹ cũng như ngăn lá cây tiếp xúc trực tiếp với đất (giảm nguy cơ nấm thối); tránh bắn bẩn đất ra sàn khi tưới
  • Rải quanh gốc cây ngăn sên tấn công, giảm thiểu cỏ dại mọc
Đá nham thạch đỏ size 3-6mm; trộn/phủ mặt chậu sen đá, cây trồng – Túi 1kg

20.000