fbpx

SET VẬT TƯ đầy đủ trồng cho 10 chậu lan (hồ điệp, phi điệp, kiếm, Cat…)

300.000

Set sản phẩm bao gồm:

Cốc điều hòa làm mát chậu cây 10 bộ
Chậu nhựa đen F18 10 chiếc
Giá thể dinh dưỡng Eco One 1 bao 10dm3
Chế phẩm Hùng Nguyễn 1 cặp

Áp dụng cho các loại lan: hồ điệp, dendro, vũ nữ, kiếm, Cat…

set trồng 10 chậu lan
SET VẬT TƯ đầy đủ trồng cho 10 chậu lan (hồ điệp, phi điệp, kiếm, Cat…)

300.000