Cốc điều hòa làm mát chậu cây (cỡ nhỏ) Φ10cm x 9cm

10.000

Thoáng khí, trữ nước, tăng độ ẩm cho bộ rễ cây phát triển mạnh mẽ

Cốc điều hòa làm mát chậu cây (cỡ nhỏ) Φ10cm x 9cm

10.000