N3M pro ra rễ cực mạnh (dạng nước) – Lọ 100ml

30.000

Dạng nước dễ dàng sử dụng, bảo quản

THÀNH PHẦN: N 11%, P2O5 3%, K2O 2.5%, B 200ppm, Cu, Zn, Mn, Fe mỗi loại 2000ppm
Phụ gia đặc biệt vừa đủ 100%

N3M pro ra rễ cực mạnh (dạng nước) – Lọ 100ml

30.000