Dưỡng chất AB (kích chồi, đi ngọn nhanh cho lan) – Lọ 10ml

90.000

Chuyên dùng cho lan mọc mầm, mọc rễ, đi ngọn nhanh

  • Giúp cho lan phục hồi mầm chai đèo, sốc thuốc kích, chậm ra rễ.
  • Nuôi mầm đang đi ngọn phát triển nhanh.
  • .Mở ngọn keiki đã thắt đóng ngọn
  • Giúp cây đẻ chồi ngay dưới nách lá.
  • Kích keiki hàng loạt.
  • Giúp lan nuôi cấy mô nhanh mập mạp.
Dưỡng chất AB (kích chồi, đi ngọn nhanh cho lan) – Lọ 10ml

90.000