Phân thông minh RYNAN® FLOWERMATE 210, tan chậm có kiểm soát NPK 22.10.10+TE – Lọ 150gr

25.000

PHÂN BÓN THÔNG MINH TAN CHẬM DÙNG CHO PHONG LAN TRƯỞNG THÀNH VÀ PHỤC HỒI

  • Cung cấp đầy đủ dưỡng chất lên đến 120 ngày.
  • Phục hồi cây nhanh, phát triển thân lá,
  • Tăng sức đề kháng, hạn chế nấm bệnh.
Phân thông minh RYNAN® FLOWERMATE 210, tan chậm có kiểm soát NPK 22.10.10+TE – Lọ 150gr

25.000