Vitamin B1 Thái Lan Start (chống sốc, ổn định, tăng nội lực cây) – Lọ 100ml

35.000

  • B1 chống sốc, ổn định cây khi thay chậu, tách nhánh.
  • Phun định kỳ giúp tăng nội lực của cây.
Vitamin B1 Thái Lan Start (chống sốc, ổn định, tăng nội lực cây) – Lọ 100ml

35.000