Đá masato/Đá maifan 3-6mm – Túi 1kg

35.000

Quy cách: gói 1kg

Kích thước: 3-6mm

đá masato
Đá masato/Đá maifan 3-6mm – Túi 1kg

35.000