Đá pumice Indonesia size 0.3-0.6 cm – phủ mặt chậu sen đá, xương rồng, cây cảnh – Túi 1kg

20.000

Đối tượng sử dụng: dâu tây, cảnh lá, sen đá, xương rồng, cây trồng chậu, hoa, rau, …

Đá pumice Indonesia size 0.3-0.6 cm – phủ mặt chậu sen đá, xương rồng, cây cảnh – Túi 1kg

20.000