Viên sỏi nhẹ trồng cây/phủ mặt chậu (size 3-6mm)

20.000

  • Quy cách: túi 1kg
  • Xốp, nhẹ, tăng tính thoát nước cho cây
  • Phủ mặt chậu tránh bắn bẩn, tăng tính thẩm mỹ cho sen đá, xương rồng, cảnh lá, hoa hồng…
Viên sỏi nhẹ trồng cây/phủ mặt chậu (size 3-6mm)

20.000