fbpx

Đạm cá Mỹ giúp cây lớn nhanh, lá dày, cải tạo đất – Lọ 250ml

49.000

  • Phù hợp mọi loại cây trồng, hấp thụ tức thời,
  • Giúp cây lớn nhanh, lá dày
  • Cải tạo đất
Đạm cá Mỹ giúp cây lớn nhanh, lá dày, cải tạo đất – Lọ 250ml

49.000