Kích thích sinh trưởng cây trồng Atonik – Gói 10ml

9.000

  • Tăng khả năng ra rễ, nảy mầm
  • Có hiệu lực với nhiều loại cây trồng,
  • Áp dụng dễ dàng vào mọi giai đoạn sinh trưởng
  • An toàn với cây trồng, không gây độc hại cho người
Kích thích sinh trưởng cây trồng Atonik – Gói 10ml

9.000