Phân bón Đầu Trâu 501 chuyên nảy chồi, ra lá – Lọ 100gr

22.000

Giúp cây ra nhiều chồi mới, thân lá phát triển nhanh.

Phân bón Đầu Trâu 501 chuyên nảy chồi, ra lá – Lọ 100gr

22.000