Phân siêu kali Agriseed kích hoa, tăng tỷ lệ đậu quả – Gói 25gr

7.000

  • Ra hoa đồng loạt, tăng tỷ lệ đậu quả
  • Hạn chế rụng quả, nứt quả, quả lớn đều
  • Mã quả đẹp, độ ngọt cao
  • Tăng tính chống chịu rét, hạn cho cây trồng
siêu kali agriseed1
Phân siêu kali Agriseed kích hoa, tăng tỷ lệ đậu quả – Gói 25gr

7.000