Phân bón Đầu Trâu 701 chuyên kích hoa – Lọ 100gr

22.000

Đầu Trâu 701 là sản phẩm vừa giúp cây nhận ra tín hiệu hình thành mầm nụ, chồi hoa mà vẫn phát triển các bộ phận khác cân đối, cứng cáp.

Phân bón Đầu Trâu 701 chuyên kích hoa – Lọ 100gr

22.000