Thuốc tím Thái Lan rải gốc trị rầy, rệp, bọ trĩ, bọ cánh cứng… – Gói 100gr

43.000

Quy Cách: gói 100g; gói 1kg

Xuất Xứ: nhập khẩu Thái Lan

Rải gốc tiêu diệt rầy rệp trên ngọn

thuốc rệp tím thái lan 100g
Thuốc tím Thái Lan rải gốc trị rầy, rệp, bọ trĩ, bọ cánh cứng… – Gói 100gr

43.000