Viên sỏi nhẹ trồng cây/lót đáy chậu (size 5-10mm)

20.000

  • Quy cách: túi 1kg
  • Xốp, nhẹ, tăng tính thoát nước cho cây
  • Lót đáy chậu giúp điều hòa, làm mát chậu cây
Viên sỏi nhẹ trồng cây/lót đáy chậu (size 5-10mm)

20.000