Đá cầu vồng rải mặt chậu (size 3-6mm) – Túi 1kg

35.000

Quy cách: gói 500g

Kích thước: 3-6mm

da-cau-vong-1
Đá cầu vồng rải mặt chậu (size 3-6mm) – Túi 1kg

35.000