Thuốc sát khuẩn Physan (tiêu diệt nấm, khuẩn, rong rêu, tảo, xử lý lan trước khi ghép) – Lọ 100ml

57.000

physan 100ml
Thuốc sát khuẩn Physan (tiêu diệt nấm, khuẩn, rong rêu, tảo, xử lý lan trước khi ghép) – Lọ 100ml

57.000