2 viên mụn xơ dừa viên nén (đã xử lý)

50.000

  • Đã được xử lý chát (tanin, lignin) và mầm nấm bệnh
  • Sử dụng ngay lập tức
  • Mụn dừa viên nén gọn nhẹ, dễ vận chuyển
2 viên mụn xơ dừa viên nén (đã xử lý)

50.000