Phân bón ngừa vàng lá AC-Masun – Lọ 100gr

25.000

Thành phần: phân trung lượng Mg, S

Quy cách: lọ 100gr

Phân bón ngừa vàng lá AC-Masun – Lọ 100gr

25.000